URSI HAKKINDA
Genel Tanıtım
Uluslararası Radyo Bilimi Birliği (Fransızca adından kısaltılmış URSI: Union Internationale de Radio-Scientifique), Uluslararası Bilim Konseyi'ne (International Council for Science - ICSU) bağlı 26 uluslararası bilimsel birlikten biridir.
Tarihçe ve hedefler
URSI resmi olarak, şu anki ismi ICSU olan Uluslararası Araştırma Konseyi (International Research Council – Fransızca adı Commission Internationale de Telegraphie sans Fil (1913–1914)) tarafından, tek telsiz iletişim sisteminin radyo telegrafisi olduğu 1919'da oluşturuldu. 1922'den itibaren her üç yılda bir genel kurul yapmıştır. Amerikan Jeofizik Birliği ile ortak olarak Radio Science dergisinin sponsorluğunu yapmaktadır.
URSI'nin, "radyotelegrafinin bilimsel çalışmalarını, özellikle de uluslararası işbirliği gerektirenleri teşvik etmek" olan önceki hedefi, telekomünikasyondan radyo astronomisine, uzak pasif nesneler hakkında radar bilgilerinin elde edilmesinden radyo dalgalarının biyolojik etkilerine, çok düşük frekanstan optik frekanslara kadar geniş bir spektrumu içine alan tüm radyo bilimi konularını içerecek şekilde genişletilmiştir.
Misyon
Radyo bilimi elektromanyetik alanların ve dalgaların tüm yönleri hakkında bilgi ve çalışmayı kapsar. Uluslararası Bilim Konseyi'ne bağlı bir sivil toplum kuruluşu ve kar amacı gütmeyen kuruluş olan Uluslararası Radyo Bilimi Birliği (URSI), radyo bilimi alanlarında uluslararası düzeyde çalışmaları, araştırmaları, uygulamaları, bilimsel bilgi alışverişini ve iletişimi teşvik etmek ve koordine etmekten sorumludur.
Hedeflere şunlar dahildir:
  • Radyo bilimi ve uygulamalarındaki uluslararası faaliyetleri insanlığın yararına teşvik etmek;
  • Ortak ölçüm yöntemlerinin benimsenmesini ve bilimsel çalışmalarda kullanılan ölçüm araçlarının standartlaştırılmasını teşvik etmek;
  • Aşağıdaki çalışmaları teşvik etmek ve koordine etmek:
    • yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş elektromanyetik dalgalar kullanan telekomünikasyonun bilimsel yönleri;
    • alan ve dalgaların üretilmesi, yayılması, radyasyonu, yayılması, alınması ve algılanması ve bunlara gömülü sinyallerin işlenmesi;
  • Radyo bilimini halka, kamu ve özel kuruluşlara tanıtmak.
© 2023 - Bu sitenin tasarımı, yönetimi ve ev sahipliği Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından yapılmaktadır | info@ursi.org.tr